בית | קבוצות

 

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ת.א. 541308/11

גוש 301 חלקה 28, דירה ברחוב אריה צימוקי 3, קריית מלאכי

הזמנה להגשת הסתייגות ו/או לטעון לזכויות

נמסרת בזאת הודעה לכל המעוניין כי ה"ה אייל קריאף ת.ז. 28450187 וליאת קריאף ת.ז. 27348226 פנו לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע בבקשה להורות למינהל מקרקעי ישראל לרשום על שמם את הזכויות בדירת מגורים ברחוב אריה צימוקי 3 בקריית מלאכי הידועה כגוש 301 חלקה 28 והרשומה במינהל מקרקעי ישראל מחוז ירושלים בתיק מינהל מספר 11762497 מ' אותה רכשו מחברת "א.א. גפני בניה והשקעות בע"מ", ולהתיר להם למכור את הזכויות בדירה לצד ג' ו/או לבצע בה כל דיספוזיציה אחרת ולהצהיר כי הדירה נקיה מכל חוב ו/או שעבוד ו/או התחייבות אחרת. בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 18.04.2012, כל הטוען לזכות כלשהי בדירה מתבקש לפנות בכתב אל עו"ד אלי יוגב שמענו רח' אגריפס 42 בירושלים המייצג את ה"ה קריאף הנ"ל, זאת תוך 30 יום ממועד פרסום המודעה הנ"ל. טענה לזכות כלשהי לאחר המועד כאמור לא תתקבל.

עו"ד אלי יוגב

י. ריכטר, הרצברג, יוגב ושות'

טל: 02-6254231

פקס 02-6247144

צור קשר

קיבלת ליד מדף הנחיתה שלך
CAPTCHA
אתגר זה נועד לוודא שהינך אנושי כדי למנוע "ספאם".
1 + 1 =